اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

برگه ستون علاوه بر

برگه ستون علاوه بر اجازه می دهد تا شما را به محاسبه اضافه کردن (جمع) از دو عدد، با استفاده از روش ستون علاوه بر این، و یک کاربرگ ستون علاوه بر.

دو عدد را وارد کنید

به علاوه