اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب فرمول نقطه میانی

ماشین حساب فرمول نقطه میانی اجازه می دهد تا شما را به محاسبه نقطه میانی از بخش خط بین دو نقطه در دو بعد، با استفاده از مختصات خود را.

را وارد کنید نقطه پایانی یک پاره خط A و B مختصات

نقطه A (x1، y1): ( , )
نقطه B (X2، Y2): ( , )
فرمول نقطه میانی M از یک پاره خط با نقطه پایانی A (XA، علیه السلام) و B (X2، Y2):
نقطه میانی از بخش خط