اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب فرمول شتاب مرکزگرا

مرکز ماشین حساب فرمول شتاب اجازه می دهد تا شما را به محاسبه شتاب مرکز، شعاع دایره و سرعت، با استفاده از فرمول معادله حرکت دایره ای.

محاسبه مایل به مرکز شتاب، شعاع یا سرعت

     
شعاع (R):
سرعت (V):
مایل به مرکز (شعاعی) شتاب یک نوع از شتاب در حرکت دایره ای یکنواخت، به سمت مرکز است.

فرمول مایل به مرکز شتاب


که در آن V - سرعت خطی، R - شعاع