اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

مساحت یک ذوزنقه، منطقه ذوزنقه ماشین حساب فرمول

مساحت یک ذوزنقه، منطقه ذوزنقه ماشین حساب فرمول اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن یک منطقه از یک ذوزنقه، توسط فرمول ها، با استفاده از طول از طرف قاعده، ارتفاع خط وسط، طول مورب و زاویه بین آنها است.

روش محاسبه مساحت یک ذوزنقه

پایگاه:    پایه B:    قد:

مساحت یک ذوزنقه

ذوزنقه یک چهار ضلعی محدب با حداقل یک جفت از اضلاع موازی، به نام پایگاه ذوزنقه است و دو طرف دیگر پاها و یا در دو طرف جانبی نامیده می شود.
فرمول برای مساحت یک ذوزنقه: مساحت یک ذوزنقه ,
که در آن A، B - بازها، ساعت - ارتفاع