اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

کد QR ژنراتور آنلاین

آنلاین ژنراتور کد QR اجازه می دهد تا برای به دست آوردن یک تصویر از کد QR را از هر متن.
یک متن را وارد کنید و کلیک کنید دکمه ایجاد کد QR.