اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

سرعت زمان فاصله ماشین حساب فرمول

ماشین حساب سرعت، زمان، فاصله، محاسبه آنلاین - اجازه می دهد تا برای محاسبه سرعت، فاصله و زمان داده شده در واحدهای مختلف اندازه گیری و سرعت، فاصله و زمان فرمول.

محاسبه سرعت، زمان یا از راه دور

     
زمان (HH: MM: SS):
سرعت:
در نتیجه:
محاسبه فاصله
سرعت، فاصله و فرمول زمان:
V = S / T;   S = V * T;   T = S / V;
که در آن V - سرعت، S - از راه دور، T - زمان