تبدیل واحد اندازه گیری

واحد مقاومت الکتریکی

اهم, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

اهم به Abohm 10 * 108
اهم به ABS. واحد 0.002654
اهم به ECU مقاومت 1.11 * 10-12
اهم به EMU مقاومت 10 * 108
اهم به Megaohm 1 * 10-6
اهم به Microohm 1 000 000
اهم به Statohm 1.11 * 10-12
اهم به امپدانس پلانک 0.033356
اهم به معکوس زیمنس 1
اهم به مقاومت تدریجی تالار 3.87 * 10-5
اهم به ولت در هر آمپر 1