تبدیل واحد اندازه گیری

واحد مقاومت الکتریکی

امپدانس پلانک, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

امپدانس پلانک به Abohm 3 * 1010
امپدانس پلانک به ABS. واحد 0.079578
امپدانس پلانک به ECU مقاومت 3.34 * 10-11
امپدانس پلانک به EMU مقاومت 3 * 1010
امپدانس پلانک به Megaohm 3 * 10-5
امپدانس پلانک به Microohm 3 * 107
امپدانس پلانک به Statohm 3.34 * 10-11
امپدانس پلانک به اهم 29.979246
امپدانس پلانک به معکوس زیمنس 29.979246
امپدانس پلانک به مقاومت تدریجی تالار 0.001161
امپدانس پلانک به ولت در هر آمپر 29.979246