اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

قیمت نفت خام برنت تاریخچه قیمت ها

قیمت های تاریخی از نفت خام برنت که در 1990-2024. هزینه هر بشکه نفت برنت توسط روز.

بهای نفت خام برنت قیمت نفت چارت برای 1990-2024

قیمت نفت خام برنت تاریخچه قیمت ها
   قیمت نفت برنت نفت خام امروز زندگی می کنند
   تاریخ WTI قیمت نفت قیمت نفت از سال 1983 چارت
   گاز طبیعی تاریخچه قیمت ها
   WTI تاریخ قیمت نفت خام