تبدیل واحد اندازه گیری

واحد شدت روشنایی

CentiCandela متر, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

CentiCandela متر به Apostilb 31 416.902
CentiCandela متر به Bril به 3.14 * 1011
CentiCandela متر به MilliPhot 1 000
CentiCandela متر به NIT 10 000
CentiCandela متر به Skot 3.14 * 107
CentiCandela متر به Stilb 1
CentiCandela متر به الهه شب 10 000 000
CentiCandela متر به بلوندل 31 416.902
CentiCandela متر به روز خاکستری 6.666667
CentiCandela متر به سوئیت (لومن در هر متر مکعب) 10 000
CentiCandela متر به شب با ماه کامل 50 000
CentiCandela متر به شب بدون ماه 10 000 000
CentiCandela متر به صفحه نمایش سینما 100
CentiCandela متر به ظهر ابری در فصل تابستان 0.833333
CentiCandela متر به ظهر در تابستان با آسمان صاف 0.1
CentiCandela متر به عکس های 1
CentiCandela متر به لومن در هر اینچ مربع 6.451613
CentiCandela متر به لومن در هر سانتی متر مربع 1
CentiCandela متر به لومن در هر فوت مربع 929.0304
CentiCandela متر به وات بر سانتی متر مربع در 555 نانومتر 0.001464
CentiCandela متر به پا لامبرت 2 918.856
CentiCandela متر به پا-شمع 929.0304
CentiCandela متر به کاندلا متر 10 000
CentiCandela متر به کاندلا-استرادیان در هر متر مربع 10 000