اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

گاز طبیعی تاریخچه قیمت ها

قیمت های تاریخی از گاز طبیعی که در 1970-2024. هزینه 1 MMBTU (1 میلیون واحد حرارتی بریتانیا = 27.93 رسیده است. متر) از گاز طبیعی توسط روز.

گاز طبیعی قیمت الگوهای چارت برای اروپا 1970-2024

گاز طبیعی تاریخچه قیمت ها
   قیمت نفت برنت نفت خام امروز زندگی می کنند
   تاریخ WTI قیمت نفت قیمت نفت از سال 1983 چارت
   قیمت مس در تا
   قیمت آلومینیوم تاریخ