کمربند برای مردان

 

 

کمربند برای مردان شامل لباس شنای زنانه دوتکه زنان بزرگ و کوچک را اندازه نمودار آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی، روسی، اندازه بین المللی، اندازه سینه یا دور کمر و باسن اندازه در سانتی متر است.

 

 

 

روسی اندازه دور کمر (سانتی متر) اینچ بین المللی
60-65 58-67 24-26 XXS
70-75 66-79 28-30 XS
80-85 76-89 32-34 S
90-95 86-99 36-38 M
100 96-104 40 L
105 101-109 42 XL
110 106-114 44 XXL
115 111-119 46 XXXL
120 116-124 48 XXXL