تبدیل واحد اندازه گیری

واحد مقاومت الکتریکی

Megaohm, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Megaohm به Abohm 10 * 1014
Megaohm به ABS. واحد 2 654.421
Megaohm به ECU مقاومت 1.11 * 10-6
Megaohm به EMU مقاومت 10 * 1014
Megaohm به Microohm 10 * 1011
Megaohm به Statohm 1.11 * 10-6
Megaohm به امپدانس پلانک 33 356.410
Megaohm به اهم 1 000 000
Megaohm به معکوس زیمنس 1 000 000
Megaohm به مقاومت تدریجی تالار 38.740461
Megaohm به ولت در هر آمپر 1 000 000