تبدیل واحد اندازه گیری

واحد مقاومت الکتریکی

معکوس زیمنس, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

معکوس زیمنس به Abohm 10 * 108
معکوس زیمنس به ABS. واحد 0.002654
معکوس زیمنس به ECU مقاومت 1.11 * 10-12
معکوس زیمنس به EMU مقاومت 10 * 108
معکوس زیمنس به Megaohm 1 * 10-6
معکوس زیمنس به Microohm 1 000 000
معکوس زیمنس به Statohm 1.11 * 10-12
معکوس زیمنس به امپدانس پلانک 0.033356
معکوس زیمنس به اهم 1
معکوس زیمنس به مقاومت تدریجی تالار 3.87 * 10-5
معکوس زیمنس به ولت در هر آمپر 1