تبدیل واحد اندازه گیری

واحد شدت روشنایی

پا لامبرت, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

پا لامبرت به Apostilb 10.763431
پا لامبرت به Bril به 1.08 * 108
پا لامبرت به CentiCandela متر 0.000343
پا لامبرت به MilliPhot 0.3426
پا لامبرت به NIT 3.426
پا لامبرت به Skot 10 763.431
پا لامبرت به Stilb 0.000343
پا لامبرت به الهه شب 3 426
پا لامبرت به بلوندل 10.763431
پا لامبرت به روز خاکستری 0.002284
پا لامبرت به سوئیت (لومن در هر متر مکعب) 3.426
پا لامبرت به شب با ماه کامل 17.13
پا لامبرت به شب بدون ماه 3 426
پا لامبرت به صفحه نمایش سینما 0.03426
پا لامبرت به ظهر ابری در فصل تابستان 0.000286
پا لامبرت به ظهر در تابستان با آسمان صاف 3.43 * 10-5
پا لامبرت به عکس های 0.000343
پا لامبرت به لومن در هر اینچ مربع 0.00221
پا لامبرت به لومن در هر سانتی متر مربع 0.000343
پا لامبرت به لومن در هر فوت مربع 0.318286
پا لامبرت به وات بر سانتی متر مربع در 555 نانومتر 5.02 * 10-7
پا لامبرت به پا-شمع 0.318286
پا لامبرت به کاندلا متر 3.426
پا لامبرت به کاندلا-استرادیان در هر متر مربع 3.426