تبدیل واحد اندازه گیری

واحد شدت روشنایی

پا-شمع, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

پا-شمع به Apostilb 33.816872
پا-شمع به Bril به 3.38 * 108
پا-شمع به CentiCandela متر 0.001076
پا-شمع به MilliPhot 1.076391
پا-شمع به NIT 10.76391
پا-شمع به Skot 33 816.872
پا-شمع به Stilb 0.001076
پا-شمع به الهه شب 10 763.910
پا-شمع به بلوندل 33.816872
پا-شمع به روز خاکستری 0.007176
پا-شمع به سوئیت (لومن در هر متر مکعب) 10.76391
پا-شمع به شب با ماه کامل 53.819552
پا-شمع به شب بدون ماه 10 763.910
پا-شمع به صفحه نمایش سینما 0.107639
پا-شمع به ظهر ابری در فصل تابستان 0.000897
پا-شمع به ظهر در تابستان با آسمان صاف 0.000108
پا-شمع به عکس های 0.001076
پا-شمع به لومن در هر اینچ مربع 0.006944
پا-شمع به لومن در هر سانتی متر مربع 0.001076
پا-شمع به لومن در هر فوت مربع 1
پا-شمع به وات بر سانتی متر مربع در 555 نانومتر 1.58 * 10-6
پا-شمع به پا لامبرت 3.14183
پا-شمع به کاندلا متر 10.76391
پا-شمع به کاندلا-استرادیان در هر متر مربع 10.76391