Shirts for men

پیراهن برای مردان شامل پیراهن های بزرگ و کوچک را اندازه نمودار اروپا، آمریکا (US)، انگلیسی (UK) و اندازه بین المللی است.

 

 

 

 

اروپایی آمریکا (US / UK) بین المللی
35-36 13.5-14 XS
37-38 14.5-15 S
39-40 15 M
41-42 16-16.5 L
43-44 17-17.5 XL
45-46 18-18.5 XXL
47-48 19-19.5 XXXL