اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واحد اطلاعات

مگابایت، گیگابیت، نماد، دیسک سی دی، اندک اندک خوردن و تمام واحد اطلاعات دیگر، تبدیل جداول
همههمه EE MM اا بب تت دد ذذ سس فف مم پپ چچ کک گگ
E
Eksabit
Eksabyte
M
MAPM کلمه
ا
اندک اندک خوردن
ب
بایت
ت
ترابایت
ترابیت
تک لایه دیسک Blu-ray
د
دو لایه دیسک Blu-ray
دی وی دی (1 لایه، 1 سمت)
دی وی دی 2 لایه
دی وی دی 2 لایه 17 گیگابایت
دی وی دی 9.4 گیگابایت
ذ
ذره
س
سمبل
سی دی (80 دقیقه)
سی دی (دقیقه 74)
ف
فلاپی دیسک (3.5 DD)
فلاپی دیسک (3.5 ED)
فلاپی دیسک (3.5 HD)
فلاپی دیسک (5،25 DD)
فلاپی دیسک (5،25 HD)
م
مسدود کردن
مگابایت
میلیون ذره
پ
پتابایت
پتابیت
پستی 100
پستی 250
چ
چهار کلمه
ک
کلمه
کیلو ذره
کیلوبایت
گ
گیگابایت
گیگابیت