اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واحد مقاومت الکتریکی

اهم، امپدانس پلانک، ولت به ازای هر آمپر، EMU، ECU و تمام واحد مقاومت الکتریکی، تبدیل جداول
A
ABS. واحد
Abohm
E
ECU مقاومت
EMU مقاومت
M
Megaohm
Microohm
S
Statohm
ا
امپدانس پلانک
اهم
م
معکوس زیمنس
مقاومت تدریجی تالار
و
ولت در هر آمپر