اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واحد زمان

روز، ساعت، دهه، قرن، زمان پلانک و تمام واحد زمان دیگر، تبدیل جداول
همههمه NN OO QQ آآ تت دد رر زز سس فف قق مم نن هه پپ
N
Novennial
O
Octennial
Q
Quindecennial
آ
آتوثانیه
ت
تقویم ماه
د
دقیقه
دهه
دوره پنجساله
دومین
ر
روز
ز
زمان پلانک
س
ساعت
سال
سال Dracontic
سال استوایی
سال جولین
سال غیر متعارف
سال میلادی
سال کبیسه
ف
فمتوثانیه
ق
قرن
م
ماه Dracontic
ماه Syderic
ماه غیر متعارف
میلی ثانیه
ن
نانو ثانیه
ه
هر دو هفته یکبار
هزاره
هفت سال یکبار
هفته
پ
پیکو ثانیه