اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به آب دریا پا

1 آب دریا متر برابر 3.285999 آب دریا پا
1 آب دریا متر برابر 3.285999 آب دریا پا
1 آب دریا پا برابر 0.304321 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به آب دریا پا. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
آب دریا پا تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      آب دریا پا جدول تبدیل
      آب دریا پا به آب دریا متر
      آب دریا متر به آب دریا پا, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به آب دریا پا

آب دریا متر 1 5 10 25 50 100 250 500
آب دریا پا 3.286 16.43 32.86 82.15 164.3 328.6 821.5 1 643

جدول تبدیل از آب دریا پا به آب دریا متر

آب دریا پا 10 50 100 250 500 1 000 2 500 5 000
آب دریا متر 3.043 15.216 30.432 76.08 152.161 304.321 760.804 1 521.607