اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به آب پا

1 آب دریا متر برابر 3.36881 آب پا
1 آب دریا متر برابر 3.36881 آب پا
1 آب پا برابر 0.296841 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به آب پا. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
آب پا تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      آب پا جدول تبدیل
      آب پا به آب دریا متر
      آب دریا متر به آب پا, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به آب پا

آب دریا متر 1 5 10 25 50 100 250 500
آب پا 3.369 16.844 33.688 84.22 168.441 336.881 842.203 1 684.405

جدول تبدیل از آب پا به آب دریا متر

آب پا 10 50 100 250 500 1 000 2 500 5 000
آب دریا متر 2.968 14.842 29.684 74.21 148.42 296.841 742.102 1 484.204