اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به اینچ جیوه

1 آب دریا متر برابر 2.973474 اینچ جیوه
1 آب دریا متر برابر 2.973474 اینچ جیوه
1 اینچ جیوه برابر 0.336307 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به اینچ جیوه. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
اینچ جیوه تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      اینچ جیوه جدول تبدیل
      اینچ جیوه به آب دریا متر
      آب دریا متر به اینچ جیوه, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به اینچ جیوه

آب دریا متر 1 5 10 25 50 100 250 500
اینچ جیوه 2.973 14.867 29.735 74.337 148.674 297.347 743.368 1 486.737

جدول تبدیل از اینچ جیوه به آب دریا متر

اینچ جیوه 10 50 100 250 500 1 000 2 500 5 000
آب دریا متر 3.363 16.815 33.631 84.077 168.154 336.307 840.768 1 681.535