اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به Barye

1 آب دریا متر برابر 100 693.064 Barye
1 آب دریا متر برابر 100 693.064 Barye
1 Barye برابر 9.93 * 10-6 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به Barye. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
Barye تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      Barye جدول تبدیل
      Barye به آب دریا متر
      آب دریا متر به Barye, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به Barye

آب دریا متر 1 5 10 25 50 100 250 500
Barye 100 693.064 503 465.320 1 006 930.640 2 517 326.600 5 034 653.200 1.01 * 107 2.52 * 107 5.03 * 107

جدول تبدیل از Barye به آب دریا متر

Barye 1 000 000 5 000 000 10 000 000 2.5 * 107 5 * 107 10 * 107 2.5 * 108 5 * 108
آب دریا متر 9.931 49.656 99.312 248.279 496.559 993.117 2 482.793 4 965.585