اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به Decibar

1 آب دریا متر برابر 1.006931 Decibar
1 آب دریا متر برابر 1.006931 Decibar
1 Decibar برابر 0.993117 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به Decibar. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
Decibar تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      Decibar جدول تبدیل
      Decibar به آب دریا متر
      آب دریا متر به Decibar, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به Decibar

آب دریا متر 1 5 10 25 50 100 250 500
Decibar 1.007 5.035 10.069 25.173 50.347 100.693 251.733 503.465

جدول تبدیل از Decibar به آب دریا متر

Decibar 10 50 100 250 500 1 000 2 500 5 000
آب دریا متر 9.931 49.656 99.312 248.279 496.559 993.117 2 482.793 4 965.585