اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به فضای فیزیکی

1 آب دریا متر برابر 0.099376 فضای فیزیکی
1 آب دریا متر برابر 0.099376 فضای فیزیکی
1 فضای فیزیکی برابر 10.06276 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به فضای فیزیکی. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
فضای فیزیکی تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      فضای فیزیکی جدول تبدیل
      فضای فیزیکی به آب دریا متر
      آب دریا متر به فضای فیزیکی, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به فضای فیزیکی

آب دریا متر 100 500 1 000 2 500 5 000 10 000 25 000 50 000
فضای فیزیکی 9.938 49.688 99.376 248.441 496.882 993.763 2 484.408 4 968.816

جدول تبدیل از فضای فیزیکی به آب دریا متر

فضای فیزیکی 1 5 10 25 50 100 250 500
آب دریا متر 10.063 50.314 100.628 251.569 503.138 1 006.276 2 515.690 5 031.380