اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به جو فنی

1 آب دریا متر برابر 0.102678 جو فنی
1 آب دریا متر برابر 0.102678 جو فنی
1 جو فنی برابر 9.739151 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به جو فنی. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
جو فنی تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      جو فنی جدول تبدیل
      جو فنی به آب دریا متر
      آب دریا متر به جو فنی, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به جو فنی

آب دریا متر 10 50 100 250 500 1 000 2 500 5 000
جو فنی 1.027 5.134 10.268 25.67 51.339 102.678 256.696 513.392

جدول تبدیل از جو فنی به آب دریا متر

جو فنی 1 5 10 25 50 100 250 500
آب دریا متر 9.739 48.696 97.392 243.479 486.958 973.915 2 434.788 4 869.576