اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به کیلوگرم بر سانتی متر مربع

1 آب دریا متر برابر 0.102678 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
1 آب دریا متر برابر 0.102678 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع برابر 9.739151 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به کیلوگرم بر سانتی متر مربع. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
کیلوگرم بر سانتی متر مربع تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      کیلوگرم بر سانتی متر مربع جدول تبدیل
      کیلوگرم بر سانتی متر مربع به آب دریا متر
      آب دریا متر به کیلوگرم بر سانتی متر مربع, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به کیلوگرم بر سانتی متر مربع

آب دریا متر 10 50 100 250 500 1 000 2 500 5 000
کیلوگرم بر سانتی متر مربع 1.027 5.134 10.268 25.67 51.339 102.678 256.696 513.392

جدول تبدیل از کیلوگرم بر سانتی متر مربع به آب دریا متر

کیلوگرم بر سانتی متر مربع 1 5 10 25 50 100 250 500
آب دریا متر 9.739 48.696 97.392 243.479 486.958 973.915 2 434.788 4 869.576