اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به کیلوگرم در هر متر مربع

1 آب دریا متر برابر 1 026.783 کیلوگرم در هر متر مربع
1 آب دریا متر برابر 1 026.783 کیلوگرم در هر متر مربع
1 کیلوگرم در هر متر مربع برابر 0.000974 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به کیلوگرم در هر متر مربع. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
کیلوگرم در هر متر مربع تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      کیلوگرم در هر متر مربع جدول تبدیل
      کیلوگرم در هر متر مربع به آب دریا متر
      آب دریا متر به کیلوگرم در هر متر مربع, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به کیلوگرم در هر متر مربع

آب دریا متر 1 5 10 25 50 100 250 500
کیلوگرم در هر متر مربع 1 026.783 5 133.917 10 267.835 25 669.587 51 339.175 102 678.350 256 695.875 513 391.749

جدول تبدیل از کیلوگرم در هر متر مربع به آب دریا متر

کیلوگرم در هر متر مربع 10 000 50 000 100 000 250 000 500 000 1 000 000 2 500 000 5 000 000
آب دریا متر 9.739 48.696 97.392 243.479 486.958 973.915 2 434.788 4 869.576