اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به Microbar

1 آب دریا متر برابر 100 693.064 Microbar
1 آب دریا متر برابر 100 693.064 Microbar
1 Microbar برابر 9.93 * 10-6 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به Microbar. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
Microbar تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      Microbar جدول تبدیل
      Microbar به آب دریا متر
      آب دریا متر به Microbar, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به Microbar

آب دریا متر 1 5 10 25 50 100 250 500
Microbar 100 693.064 503 465.320 1 006 930.640 2 517 326.600 5 034 653.200 1.01 * 107 2.52 * 107 5.03 * 107

جدول تبدیل از Microbar به آب دریا متر

Microbar 1 000 000 5 000 000 10 000 000 2.5 * 107 5 * 107 10 * 107 2.5 * 108 5 * 108
آب دریا متر 9.931 49.656 99.312 248.279 496.559 993.117 2 482.793 4 965.585