اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آب دریا متر به متر آب

1 آب دریا متر برابر 1.026812 متر آب
1 آب دریا متر برابر 1.026812 متر آب
1 متر آب برابر 0.973888 آب دریا متر

واحد های اندازه گیری: فشار

تبدیل آب دریا متر به متر آب. تبدیل جدید.

آب دریا متر
تغییر دادن
متر آب تبدیل
      آب دریا متر جدول تبدیل
      متر آب جدول تبدیل
      متر آب به آب دریا متر
      آب دریا متر به متر آب, ماشین حساب آنلاین، مبدل

جدول تبدیل از آب دریا متر به متر آب

آب دریا متر 1 5 10 25 50 100 250 500
متر آب 1.027 5.134 10.268 25.67 51.341 102.681 256.703 513.406

جدول تبدیل از متر آب به آب دریا متر

متر آب 10 50 100 250 500 1 000 2 500 5 000
آب دریا متر 9.739 48.694 97.389 243.472 486.944 973.888 2 434.720 4 869.439