اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

اعداد دودویی ماشین حساب

اعداد دودویی ماشین حساب به شما اجازه انجام عملیات ریاضی با اعداد در یک سیستم دوتایی (اعداد دودویی)، مانند: ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، منطقی و AND، OR منطقی، پیمانه 2، و برای گرفتن نتیجه هر دو در دودویی و دهدهی سیستم های.