اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

اضافه کردن یا کم روز و زمان از تاریخ

زمان جمع کننده calcultor - اضافه کردن زمان به تاریخ یا تفریق زمان از روز است.