اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

از دست دادن وزن ماشین حساب

ماشین حساب از دست دادن وزن اجازه می دهد تا شما را به محاسبه مقدار کالری در روز نیاز از بین بردن از رژیم غذایی خود را اگر شما می خواهید به از دست دادن وزن است.

پارامترهای خود را وارد کنید برای محاسبه کالری برای افزایش وزن از دست دادن وزن

ارتباط جنسی:
سن: سال
قد:
 
وزن:    
درصد چربی %
این پارامتر اختیاری است، را وارد کنید اگر شما نمی دانید.
متوسط ​​فعالیت روزانه خود را:
شما به میل:
بر    
برای مدت: