اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب الکل

ماشین حساب الکل اجازه می دهد تا شما را به محاسبه سطح غلظت الکل خون در بسته از مقدار و نوع الکل مست، جنس، وزن، و چه مدت بعد از نوشیدن خود را به تصویب رساند. همچنین الکل ماشین حساب به شما اجازه می دانم که اگر شما می توانید یک وسیله نقلیه با الکل خون خاص در کشورهای مختلف رانندگی کنید.

چقدر شما نوشیدن است؟

1.
%
2.
%
3.
%
شما هستید:
وزن شما:         دیگر
ساعت گذشت:                 دیگر ساعت
کشور:
محتوای الکل خون یا غلظت الکل خون (BAC) غلظت الکل در خون است. این است که معمولا به عنوان جرم در حجم اندازه گیری شد. ماشین حساب الکل می دهد محاسبه تقریبی، غلظت الکل خون واقعی خود را بستگی به عوامل مختلف اضافی، مانند ساختار ژنتیکی، بهداشت فردی و مصرف مواد غذایی اخیر.