اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

گاز ترکیبی ماشین حساب فرمول قانون

گاز ترکیبی ماشین حساب فرمول قانون اجازه می دهد تا شما را به محاسبه اولیه و نهایی حجم، فشار و دمای گاز از معادله قانون گاز ترکیب شده است.

چه پارامتر محاسبه از معادله قانون گاز ترکیب

فشار اولیه (P1):
حجم اولیه (V1):
دمای اولیه (P1):
فشار نهایی (P2):
دمای نهایی (T1):
در نتیجه:
محاسبه حجم نهایی
قانون گاز ترکیبی ترکیبی از قانون چارلز، قانون بویل، و قانون گیلوساک است. این می گوید که نسبت بین کالا فشار حجم و دمای یک گاز ثابت باقی می ماند:
قانون گاز ترکیبی,
که در آن P1، V1، T1 - فشار اولیه، حجم و دمای گاز، P2، V2، T2 - فشار نهایی، حجم و دمای گاز است.