اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

گرانشی بالقوه ماشین حساب فرمول انرژی

گرانشی بالقوه ماشین حساب فرمول انرژی اجازه می دهد تا شما را به محاسبه انرژی پتانسیل بدن، آن را جرم، ارتفاع و وابستگی خود را از هر یک از دیگر.

محاسبه انرژی پتانسیل، جرم، و یا ارتفاع

        
جرم:
قد:
در نتیجه:
انرژی پتانسیل گرانشی انرژی از یک شی است، که او به دلیل موقعیت آن در یک field.The گرانشی به عنوان مثال هر روز بیشتر از این موقعیت اشیاء در میدان گرانشی زمین است.

انرژی پتانسیل
که در آن m - جرم یک جسم، G - شتاب گرانشی زمین، برابر 9.8 متر/S 2، ساعت - ارتفاع از بدن بالاتر از هر سطح پتانسیل صفر است.