اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

بارداری ماشین حساب افزایش وزن

بارداری ماشین حساب افزایش وزن اجازه می دهد تا شما را به محاسبه وزن ایده آل در هر هفته در طول دوران بارداری، بر اساس وزن زن قبل از بارداری، قد و هفته بارداری. همچنین آن را نشان می دهد ایده آل در هفته وزن دوران بارداری افزایش چارت خود را با هفته.

پارامترهای خود را وارد کنید برای محاسبه وزن نرمال در دوران بارداری

وزن خود را قبل از بارداری:    
وزن فعلی شما:    
قدت:
 
هفته بارداری:
در نتیجه:  
افزایش وزن برای هر زن و برای هر بارداری متفاوت است. افزایش وزن در دوران بارداری تشکیل شده از اجزای مختلف، مانند وزن کودک حدود 6.5-13 پوند، رحم و مایع آمنیوتیک تا وزن 5 پوند، افزایش حجم خون - در مورد 3.5-4 پوند، بزرگ شدن پستان - 1 پوند و افزایش چربی بدن به 6.5-13 پوند است. –