اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

شدت جریان برق، مقاومت، تعریف ولتاژ ماشین حساب

شدت جریان برق، مقاومت، تعریف ولتاژ ماشین حساب اجازه می دهد تا شما را به محاسبه قدرت جریان الکتریکی، ولتاژ و مقاومت در بخشی از مدار الکتریکی با استفاده از قانون اهم.

محاسبه توسط قانون اهم

ولتاژ (U): ولت
مقاومت (R): اهم

قانون اهم بیان می کند که در حال حاضر از طریق یک هادی بین دو نقطه به طور مستقیم به ولتاژ متناسب در سراسر دو نقطه و معکوس با مقاومت هادی متناسب است،
که در آن من - قدرت جریان الکتریکی، U - ولتاژ، R - مقاومت هادی