اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دهدهی به کسر و کسر به اعشار ماشین حساب

دهدهی به کسر و کسر به ماشین حساب اعشاری، اجازه می دهد تا شما را به تبدیل کسر و اعداد مختلط به کسرهای اعشاری و یا کسور دهدهی به بخش ساده و اعداد مختلط. برای تبدیل کسر به عدد، وارد کسر، مخرج کسر، عدد صحیح بخشی از کسری و علامت منفی در قسمت صحیح کسری، اگر آن لازم است.
بخش وارد کنید: