اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب فرمول گشتاور

لحظه ای نیروی، محاسبه آنلاین اجازه می دهد تا برای محاسبه مقادیر فیزیکی چنین لحظه ای نیرو (لحظه گشتاور)، بردار نیرو، بردار شعاع در واحد اندازه گیری مختلف، و وابستگی آن به یکدیگر.

محاسبه گشتاور، نیرو یا بردار موقعیت

        
نیروی (F):
بردار مکان (R):
در نتیجه:
بردار فاصله گشتاور، لحظه، و یا لحظه ای از نیروی تمایل یک نیروی به چرخش یک شیء در یک محور، تکیه گاه، یا محوری است، به عنوان محصول صلیب بردار موقعیت نقطه تعریف شده که در آن نیروی اعمال می شود و نیروی بردار، که تمایل به تولید چرخش است.
لحظه ای از فرمول نیروی لحظه ای از نیروی, که در آن r - بردار موقعیت، F - نیروی