اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب به دست آوردن عضله

عضله ماشین حساب به دست آوردن اجازه می دهد تا شما را به محاسبه مقدار کالری در هر روز شما نیاز دارید اگر شما می خواهید برای ساختن عضلات.

پارامترهای خود را وارد کنید برای محاسبه کالری برای افزایش وزن از دست دادن وزن

ارتباط جنسی:
سن: سال
قد:
 
وزن:    
درصد چربی %
این پارامتر اختیاری است، را وارد کنید اگر شما نمی دانید.
متوسط ​​فعالیت روزانه خود را:
شما به میل:
بر    
برای مدت: