اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب چرخه قاعدگی

ماشین حساب چرخه قاعدگی اجازه می دهد تا شما را به محاسبه حاصلخیز ترین روز خود را، اگر شما می خواهید افزایش شانس خود را از حامله شدن، و گرفتن تقویم تخمک گذاری به چند ماه آینده است.

اطلاعات را وارد کنید در مورد چرخه قاعدگی خود را برای محاسبه روز بارور خود را

تاریخ اولین روز قاعدگی (dd.mm.yyyy):
میانگین طول چرخه قاعدگی:
22-45، معمولا 28
روزها
میانگین دوره قاعدگی:
از 2 تا 8، اغلب 5
روزها
چگونه برای بسیاری از چرخه برای محاسبه:
فرآیند تخمکگذاری، هنگامی که یک تخم مرغ بالغ از تخمدان آزاد می شود، تحت فشار قرار دادند پایین لوله فالوپ، که در آن وجود دارد در میان 48 ساعت بعد، و برای لقاح در دسترس است. این زمان است، زمانی که شما یک بهترین فرصت برای باردار شدن.