اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب فرمول سرعت زاویه ای

زاویه ماشین حساب فرمول سرعت اجازه می دهد تا شما را به محاسبه سرعت زاویه ای، زاویه چرخش و زمان چرخش، توسط فرمول سرعت زاویه ای.

محاسبه سرعت زاویه ای، زاویه چرخش و یا زمان چرخش

   
زاویه چرخش (φ): رادیان
زمان چرخش (T): ثانیه
سرعت زاویه ای اندازه گیری از سرعت یک جسم در حال تغییر است زاویه آن است.
فرمول سرعت زاویه ای


که در آن φ - زاویه چرخش، تی - زمان صرف شده