اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب کالری روزانه

ماشین حساب کالری روزانه شما اجازه می دهد به شما نیازهای کالری روزانه محاسبه اگر شما به کاهش وزن می خواهید و یا حفظ وزن خود را، و نیازهای کالری مصرفی خود را برای یک هفته. این است که در میفلین سنت Jeor و هریس بندیکت equatios، که محاسبه نرخ خود را متابولیسم پایه (BMR) با استفاده از وزن، قد، سن و سطح فعالیت های مبتنی بر.
سن: سال
ارتباط جنسی:
وزن:  
قد:
 
فعالیت:
در نتیجه:   
فرمول:
محاسبه مصرف کالری روزانه را می توان با دو روش مختلف انجام: مدرن تر فرمول میفلین سان Zheora، مشتق شده در سال 2005، و توسط قدیمی تر اما محبوب در میان متخصصان امروزه، فرمول هریس بندیکت که از سال 1919 شناخته شده است.