اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

درام ارمنستان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

درام ارمنستان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1994 تا 2024. جدول تبدیل ارز درام ارمنستان به ریال ایران.

دولت: ارمنستان، قره باغ کوهستانی

کد ISO: AMD

سکه: LUMA

تاریخ نرخ
2024 104.528459
2023 101.414325
2022 87.704476
2021 80.545680
2020 87.678356
2019 87.142366
2018 73.599203
2017 65.423890
2016 61.717011
2015 55.598082
2014 60.506224
2013 30.250490
2012 29.289566
2011 28.432326
2010 26.161166
2009 34.770621
2008 30.319203
2007 25.661535
2006 20.783219
2005 18.009069
2004 15.260477
2003 13.672173
2002 3.058608
2001 3.121180
2000 3.193509
1999 3.126379
1998 3.467495
   درام ارمنستان به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز درام ارمنستان به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز