اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

درام ارمنستان به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

درام ارمنستان به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1994 تا 2024. جدول تبدیل ارز درام ارمنستان به رنمینبی و یوان.

دولت: ارمنستان، قره باغ کوهستانی

کد ISO: AMD

سکه: LUMA

تاریخ نرخ
2024 0.017618
2023 0.018061
2022 0.013318
2021 0.012523
2020 0.014543
2019 0.014182
2018 0.013455
2017 0.014213
2016 0.013524
2015 0.013086
2014 0.014894
2013 0.015321
2012 0.016315
2011 0.018089
2010 0.018008
2009 0.024503
2008 0.023599
2007 0.021676
2006 0.017994
2005 0.017043
2004 0.014623
2003 0.014216
2002 0.014720
2001 0.014997
2000 0.015943
1999 0.016255
1998 0.016702
1997 0.019695
1996 0.020773
1995 0.021434
1994 0.019043
   درام ارمنستان به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز درام ارمنستان به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز