اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آریاری به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

آریاری به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز آریاری به رنمینبی و یوان.

دولت: جزیره مالاگازی

کد ISO: MGA

سکه: iraimbilanja

تاریخ نرخ
2024 0.001539
2023 0.001664
2022 0.001619
2021 0.001665
2020 0.001882
2019 0.001963
2018 0.001998
2017 0.002103
2016 0.002047
2015 0.002403
2014 0.002686
2013 0.002782
2012 0.002829
2011 0.003164
2010 0.003345
2009 0.003657
2008 0.004065
2007 0.003798
2006 0.003699
2005 0.004526
2004 0.001398
2003 0.001402
2002 0.001310
2001 0.001307
2000 0.001333
1999 0.001699
1998 0.001669
   آریاری به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز آریاری به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز