اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

لو بلغارستان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

لو بلغارستان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز لو بلغارستان به ریال ایران.

دولت: بلغارستان

کد ISO: BGN

سکه: stotinki

تاریخ نرخ
2024 24043.758204
2023 21732.321966
2022 24276.206051
2021 26432.594089
2020 24064.923393
2019 24727.447810
2018 21784.458833
2017 17259.079168
2016 16649.013130
2015 15827.465654
2014 17175.504096
2013 8362.287256
2012 7494.713600
2011 7108.922129
2010 7192.122150
2009 7084.223655
2008 7024.754504
2007 6100.786466
2006 5658.289791
2005 6080.176297
2004 5519.699478
2003 4247.614931
2002 780.647810
2001 822.491861
2000 855.066158
1999 0.955444
1998 0.973769
   لو بلغارستان به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز لو بلغارستان به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز