اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

بولیوانو به یورو تاریخ نرخ ارز

بولیوانو به یورو تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز بولیوانو به یورو.

دولت: بولیوی

کد ISO: BOB

سکه: سنتاوو

تاریخ نرخ
2024 0.129962
2023 0.141067
2022 0.128997
2021 0.117710
2020 0.129583
2019 0.125991
2018 0.120831
2017 0.135825
2016 0.133405
2015 0.127477
2014 0.106589
2013 0.107424
2012 0.111424
2011 0.106755
2010 0.099695
2009 0.108001
2008 0.089578
2007 0.096358
2006 0.101980
2005 0.093955
2004 0.099327
2003 0.124718
2002 0.165129
2001 0.166225
2000 0.168557
1999 0.156437
1998 0.046488
   بولیوانو به یورو قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز بولیوانو به یورو زندگی در فارکس بازار ارز